Badania laboratoryjne w kierunku diagnostyki raka jelita grubego

Szanowni Pacjenci!

Informujemy o możliwości komercyjnego wykonania badań laboratoryjnych z kału w kierunku chorób przewodu pokarmowego oraz diagnostyki raka jelita grubego.

Rak jelita grubego jest drugim najczęstszym  nowotworem w Polsce, który co roku dotyka coraz więcej osób. Nierzadko diagnozowany jest w późnym stadium co znacznie utrudnia pełne wyleczenie. W tym celu oprócz badań diagnostycznych takich jak kolonoskopia jest możliwość wykonania komplementarnych do nich badań laboratoryjnych z kału.

Badania podstawowe
Krew utajona w kale15 zł
Krew utajona w kale metodą FIT55 zł
Badania zaawansowane
Izoenzym M2 kinazy pirogronianowej M2-PK160 zł
Kalprotektyna120 zł
Zonulina w kale260 zł