Zamawianie recept

Zasady zamawiania recept

Istnieje możliwość zamówienia recept wyłącznie na leki przewlekle stosowane przez pacjenta lub lek już przepisany przez lekarza w przychodni Centrum Medycznego w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W celu zamówienia recepty należy złożyć w rejestracji wniosek o wypisanie leków zawierających dane identyfikacyjne, w szczególności datę urodzenia oraz dane dotyczące zamawianych leków. Czas oczekiwania na receptę wynosi 5 – 7 dni roboczych. Lekarz może odmówić wypisania zamówionej recepty ze względów medycznych.

Zamówienie na receptę można złożyć również drogą elektroniczną na maila recepta@zdrowie-cm.pl