POZ

Poradnia POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna) – jest to fundamentalna część systemu ochrony zdrowia. Świadczenia POZ w naszej przychodni realizowane są przez lekarza POZ, pielęgniarkę POZ i położną POZ

Poradnia POZ czynna jest we wszystkie dni robocze. Usługi pielęgniarskie dostępne są od 8:00 do 18:00. Świadczenia w ramach poradni wykonywane są w ramach NFZ.

Kadra lekarska

lek. spec. medycyny rodzinnej Justyna Gaca-Kruszyńska

lek. spec. medycyny rodzinnej Marcelina Korda

lek. spec. medycyny rodzinnej Justyna Walczak

lek. chorób wewnętrznych Teresa Taszner-Wódecka

lek. Urszula Pieczka

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne z naszej przychodni zapewniają całościową opiekę pielęgniarską.

Położna POZ zapewnia kompleksowe świadczenia zdrowotne z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczo-ginekologicznej.

Zachęcamy wszystkich pacjentów do dokonania w naszej przychodni deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Wizyta prywatna / komercyjna

Wizyta w gabinecie100 zł
Wizyta domowa200 zł