Praca

Aktualnie prowadzimy rekrutacje na następujące stanowiska:

1) Lekarz specjalista ginekolog

2) Lekarz specjalista medycyny rodzinnej


Aplikacje prosimy wysyłać na adres e-mail: sekretariat@zdrowie-cm.pl

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu (58) 556-08-86

Wysyłając aplikację prosimy upewnić się, że dokumenty rekrutacyjne zawierają następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach / aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przeze mnie o zatrudnienie w Centrum Medycznym „Zdrowie” w Gdańsku w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jest to zgoda na przetwarzanie danych na na potrzeby bieżącej rekrutacji. Jeśli osoba aplikująca chce ponadto brać udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych konieczna jest dodatkowa, świadoma i dobrowolna zgoda. W takim przypadku prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach / aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przeze mnie o zatrudnienie w Centrum Medycznym „Zdrowie” w Gdańsku w celu rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).